HomeI souvenir di PuteoliFiaschetta di Populonia, dettaglio

Fiaschetta di Populonia, dettaglio

Fiaschetta di Merida, ritrovamento
Fiaschetta di Populonia